FSIE 40 años

Cartel A3 Convenio InfantilHoxe celebrouse unha nova Mesa Negociadora de Educación Infantil co fin de adaptar as táboas salariais para axustar ao SMI as categorías profesionais que se atopaban por baixo. Ademais, aprobouse un diferencial para as educadoras de 10 euros e un compromiso de diferencial futuro desta categoría respecto das auxiliares de apoio e outras categorías do persoal de administración e servizos referenciadas ao SMI.

FSIE xunto co resto das organizacións sindicais asinamos a adaptación das táboas de 2020 e 2021 ao SMI para todas aquelas categorías cuxo salario estaba referenciado a este indicador ou que sen estalo o seu salario quedouse por baixo dos 950 euros. As categorías afectadas son fundamentalmente as do persoal de aula (Educador Infantil e Auxiliar de apoio) e as do Persoal de Administración e servizos (Persoal de cociña, limpeza, mantemento, Servizos Xerais e Administrativos).

Respecto ao diferencial, a partir do 1 de setembro de 2021 os educadores infantís de centros de Xestión Directa percibirán 10 euros por encima do establecido inicialmente nas táboas. FSIE manifestou en todas as reunións de mesa que esta cantidade é insuficiente pero valora positivamente que se estableceu un compromiso por parte das patronais de manter este diferencial de 10 euros sobre a futura subida do SMI do 2021 e incrementalas nas negociacións futuras.

Podes descargar o noso último Boletín para coñecer as novas táboas e as contías dos atrasos correspondentes.

 

 

 

 Banner Decalogo2

Temos 118 anónimos e ningún membro en liña