Normativa

PROTOCOLOS

NORMATIVA

PARA A TÚA
PROFESIÓN

Protocolos para centros de ensino.

Recursos e información relacionada coa implantación e seguemento de protocolos nos centros docentes, clasificados por áreas e con acceso a recursos externos.

NORMATIVA
— PROTOCOLOS

NORMATIVA PROTOCOLOS

Protocolo Educativo para a Prevención e o Control do Absentismo Escolar en Galicia

> Ligazón

Protocolo de Coordinación, Intervención e Derivación Interinstitucional en Atención Temperá 

> Ligazón

Protocolo de Consenso sobre TDAH na Infancia e na Adolescencia nos Ámbitos Educativo e Sanitario 

> Ligazón

Protocolo de Tratamento Educativo do Alumnado con Trastorno do Espectro do Autismo (TEA)

> Ligazón

Protocolo para a atención educativa do alumnado coa síndrome de Down e/ou discapacidade intelectual 

> Ligazón

Protocolo para a atención educativa ao alumnado con discapacidade auditiva 

> Ligazón

Protocolo para a atención educativa ao alumnado con altas capacidades intelectuais 

> Ligazón

Protocolo para a intervención psicoeducativa da dislexia e/ou outras dificultades específicas da aprendizaxe 

> Ligazón

Protocolo educativo para garantir a igualdade, a non discriminación e a liberdade de identidade de xénero 

> Ligazón

Protocolo educativo para a prevención, detección e tratamento do acoso escolar e ciberacoso 

> Ligazón

Protocolo de atención en urxencias sanitarias e atención educativa ao alumnado con enfermidade crónica 

> Ligazón

Protocolo de prevención, detección e atención educativa domiciliaria no ámbito educativo 

> Ligazón

Protocolo de prevención, detección e intervención do risco suicida no ámbito educativo 

> Ligazón

Protocolo de Protección de datos 

> Ligazón

Guía de actuación ante casos de violencia de xénero no ámbito educativo 

> Ligazón